Call US Contact Us

Proizvodi

Proizvodi

Posted By Moderator

Software Research and Development – Proizvodi

U našoj kompaniji čvrsto verujemo da Vaš novi partner mora da pokazuje visok nivo ekspertize i znanja.

Oni nam omogućuju da promenimo svet a na svima nama je da odlučimo kako ćemo to iskoristi.

Zahvaljujući ovim faktorima postigli smo puno, a ima li boljeg načina da to i pokažemo predstavivši Vam neke od naših Softverskih Proizvoda?

KG-2010

Informacioni Sistem KG-2010 kreiran je za potrebe Predškolske ustanove “Lane” iz Aleksinca. Rešenje je izgrađeno na Microsoft Access platformi.

U upotrebi je od 2009. godine i dokazano ubrzava poslovanje tri glavna sektora ustanove (pedagoška, pravna i služba računovodstva) 10.71 puta!

Softversko rešenje je i diplomski rad jednog našeg autora.

CSR

Applikativni Softver CSR je razvijan za potrebe Centra za Socijalni Rad opštine Aleksinac.

CSR je razvijan na Microsoft Access platformi i pokriva nekoliko funkcija Pravne službe koji su pre upotrebe našeg rešenja, na godišnjem nivou oduzimali najviše vremena i radnicima ostalih službi.

Takozvano usko grlo u preduzeću gde uđe mnogo veći broj podataka nego što je moguće obraditi od strane trenutnih postojeći kapaciteta.

Rešenje je izgrađeno u trenutku kada nije postojalo Vladino zvanično preporučeno Softversko Rešenje za ovaj tip problema.

Softver je u upotrebi od 2009. godine.

LEDIB Company

Ovaj Aplikativni Softver izgrađen je u saradnji sa kancelarijom Opštine Ražanj, koja je u tom trenutku sprovodila popis svih privrednika u opštini, opet u saradnji sa nevladinom organizacijom LEDIB iz Niša.

Platforma korišćena za njegovu izgradnju je Microsoft Access.

Softver je u upotrebi od 2009. godine.

Kako mi to radimo?

Svi Software Research and Development – Proizvodi prolaze kroz četri do šest faza RUP metodologije.

Ove faze uključuju prikupljanje korisničkih zahteva korišćenjem nekoliko naučnih metoda za prikupljanje podataka kao što su direktni razgovori sa menadžmentom i budućim korisnicima sistema, brejnstorming fokus grupa, opservacija, i druge.

Nakon inicijalnog prikupljanja zahteva pristupa se izradi UML dijagrama sa glavnim fokusom na sledeće dijagrame:

  • Slučajeva Korišćenja (Use Case)
  • Aktivnosti (Activity)
  • Klasa (Class)
  • Model Domena (Domain Model)
  • Raspoređivanja (Deployment)
  • Komponenti (Component)
  • Objekata (Object)
  • Paketa (Package)
  • Sekvenci (Sequence)
  • Stanja (Machine State)

Inicijalni draft projektne dokumentacije odlazi na verifikaciju kod klijenta i eventualno usaglašavanje.

Nakon toga pristupamo izradi koda prateći Agilnu Skram metodologiju sa iterativnim pristupom.

Naš kod prolazi i temeljnu Analizu Kvaliteta pre konačne isporuke na produkcioni server klijenta.

Software Research and Development - Proizvodi - Udemy.com

Software Research and Development – Proizvodi