Call US Contact Us

KG-2010

Posted By Moderator

Software Research and Development – Proizvodi – KG-2010

IMPORTANT NOTICE: This Software Product is dependant on Republic of Serbia legislature and that is why it is applicable only in this country.

Šta je programski paket KG-2010?

Programski paket KG-2010 nije kreiran da bi ukinuo radna mesta, već služi kao dodatak u izvršavanju svakodnevnih radnih aktivnosti, nekoliko departmana ustanove (pedagogoška, pravna i služba računovodstva).

Informacioni Sistem KG-2010 kreiran je po korisničkom zahtevu Predškolske ustanove “Lane” iz Aleksinca i u produkcionoj je upotrebi od 2009. godine.

KG-2010 nastao je sa ciljem da modernizuje i ubrza proces poslovanja u vrtiću.

Šta sadrži programski paket KG-2010?

U programskom paketu KG-2010 mapirane su vremenski najzahtevnije radne aktivnosti sledećih departmana ustanove:

Software Research and Development - UML Deployment Diagram KG-2010

Sl. 1. UML Dijagram Uvođenja – Fizičke i softverske komponente sistema

Na slici je prikazana orgaizaciona struktura lokalne mreže (LAN) Predškolske ustanove “Lane”, korisnici (radne stanice), i određeni programski moduli programskog paketa KG-2010, kao i to u kojim su službama raspoređeni.

Spisak glavnih funkcionalnosti KG-2010

Sledi spisak glavnih funkcija obuhvaćenih programskim paketom:

 • Formiranje matične evidencije korisnika
 • Formiranje Vaspitnih Objekata i Grupa (ako je Ustanova ‘raseljena’ sa više vaspitnih objekata u različitim mestima)
 • Sklapanje Ugovora Celodnevnog boravka
 • Sklapanje Ugovora Poludnevnog boravka
 • Određivanje finansijke Skale celodnevnog boravka za svakog korisnika pojedinačno
 • Finansijsko zaduživanje korisnika po više različitih finansijskih osnova (celodnevni/poludnevni boravak, užina, engleski jezik, časopisi [Bubamara, Šareni svet, Mali zeka], rekreacije u prirodi [Lipovac, Zlatibor, ekskurzija], knjige, igračke, paketići)
 • Štampanje faktura zaduženih usluga po svim osnovama zaduživanja
 • Razduživanje zaduženja pomoću elektronskog izvoda Uprave za Trezor Republike Srbije (dostupost iznosa dugovanja svakog pojedinačnog korisnika na dnevnom nivou)
 • Pregled finansijskih dugovanja (obrađenih podataka) putem velikog broja različitih finansijskih izveštaja zahtevanih od nadležnog Ministarstva
 • Mogućnost pojedinačnog zaduživanja i storniranja van rednovne funkcionalnosti Automatskog Grupnog Zaduživanja
 • Štampanje pojedinačnih i grupnih Opomena za Utuženje
 • Automatski i Manuelni Bekap Sistem koji vam omogućuje da u svakom trenutku u toku rada snimite svoj napredak i time sprečite gubitak odrađenog posla
 • Prebacivanje podataka u Legacy sistem (ako postoji Legacy sistem i potreba za tim)

Koristan rad Ustanove SA i BEZ programskog paketa KG-2010

U našem generalnom predstavljanju proizvoda pomenuli smo da je isti Diplomski rad našeg Autora.

S’ tim u vezi prilažemo dva dokumenta gde smo istraživali utrošak vremena pre korišćenja našeg paketa KG-2010, i sa našim aplikativnim softverom.

Ukratko, zagarantovano je ubrzanje vaših radnih aktivnosti 10.71 puta!

Ukoliko vam se ovo čini neverovatnim onda predlažemo da ipak pročitate priložene dokumente.

Operacija finansijskoj Zaduživanja

Na sledećem video klipu pogledajte postupak Zaduživanja usluge Celodnevni boravak za koju je u proseku bilo potrebno više od 30 kalendarskih dana.

U našoj aplikaciji postupak traje 2 minuta (pod pretpostavkom da su svi iznosi Skale za dati mesec nepromenjeni).

Ukoliko postoje odstupanja u pojedinačnim iznosima Skala na mesečnom nivou, usled opravdanih izostanka (Lekarsko uverenje) korisnika (i sa primenama korekcija) operacija u proseku traje 30 minuta.

U odnosu na dotadašnjih 30+ kalendarskih dana, složićete se, ovo je ogroman napredak u ubrzanju poslovanja!

Operacija Razduživanja elektronskog Izvoda Uprave za Trezor Republike Srbije

Ova operacija je bila posebno problematična u službi Računovodstva PU Lane.

Pre uvođenja našeg softverskog rešenja, neke od usluga korisnika zaduživale su se na nivou cele Vaspitne Grupe objekta. Ovo je onemogućilo blagovremeno Razduživanje pristiglih uplata, jer se u pojedinim trenucima nije moglo rastumačiti šta je zaduženo, a šta razduženo i na šta se pristiglo Razduženje odnosi. Dodatnu konfuziju u celom procesu stvarala je podložnost samih uplata korisnika grešci: pozivi na broj, više korisnika iz jedne porodice u Ustanovi, etc.

U narednom videu pogledajte postupak Razduživanja jednog Elektronskog Izvoda Uprave za Trezor, u našem programskom paketu. Videćete da je čak i uplatama sa “greškom” vrlo jednostavno ući u trag na koje se Zaduženje ista odnosi.

Šta dobijate korišćenjem programskog paketa KG-2010?

Smanjenje troškova poslovanja, uštedu sopstvenog i vremena vaših kolega, ubrzano poslovanje preko 10x, sve finansijske i statističke podatke na jednom mestu, neograničenu tehničku podršku.

Hardverska i Sistemska Zahtevnost programskog paketa KG-2010

Aplikativni Softver KG-2010 baziran je na Microsoft Access plaformi.

Kao takav zahteva Operativni Sistem Windows familije, u upotrebi je od njegove XP Service Pack 2 verzije, a radi i na najnovijoj verziji Windows-a 10.

Za ugodan rad preporučuje se 1 GB RAM memorije, dok je testirani operativni minimum 512 MB.

Koliko košta Vaše vreme?

Programski paket KG-2010 dostupan je u prvih godinu dana korišćenja potpuno besplatno!

Zašto toliko dugo?

Predlažemo pun ciklus jedne Školske Godine u Predškolskoj Ustanovi, i jedne Računovodstvene Fiskalne godine, da bi ste videli pun potencijal Softverskog Rešenja.

Želimo da budete potpuno mirni i sigurni da ono što ćete možda plaćati ispunjava sve potrebe vaše Ustanove pre nego što to zapravo i platite.

Nakon isteka ovog perioda Softver je dostupan za dalje korišćenje po modelu Pretplatničke Korisničke Licence.

Za početak korišćenja softvera ne morate čekati početak školske godine (1. Septembar). Sa upotrebom aplikacije možete krenuti u bilo kom trenutku čak i ako je školska godina već u toku!

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Software Research and Development – Proizvodi